صندوق بازنشستگی فولاد

به پایگاه اطلاع رسانی و خدمات الکترونیک موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد خوش آمدید

برقراری تماس با صندوق فـولاد
021-87310000

مهمترین اخبار صندوق بازنشستگی فولاد :

سامانه انتقادات و پیشنهادات صنـدوق بازنشـــستگی کارکنان فولاد

راه ارتباطی شما با اداره کل بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد

تماس با صندوق

موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد ، موسسه ای بیمه گر و اجتماعی است که جمعیت قابل توجهی از بازنشستگان ، مستمری بگیران و شاغلین معدنی و صنایع معدنی و نیز فولادی را تحت پوشش خود قرار داده است .

ثبت شکایت