صندوق بازنشستگی فولاد

به پایگاه اطلاع رسانی و خدمات الکترونیک موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد خوش آمدید

برقراری تماس با صندوق فـولاد
021-87310000

مهمترین اخبار صندوق بازنشستگی فولاد :

روسای امور بازنشستگی

معرفی روسای امور بازنشستگی کارکنان فولاد

فرزانه نورمندی

رئیس امور بازنشستگی کرمان

فرزانه نورمندی
معصومه باقری

رئیس امور بازنشستگی تهران

معصومه باقری
علیرضا جرجانی

رئیس امور بازنشستگی شاهرود

علیرضا جرجانی
شاهرخ بهبودی

سرپرست امور بازنشستگی اصفهان

شاهرخ بهبودی
اصغر عالیشاه

رئیس امور بازنشستگی مازندران

اصغر عالیشاه
علیرضا زارع

رئیس امور بازنشستگی بافق

علیرضا زارع
محمد محسنی فر

سرپرست امور بازنشستگی اهواز

محمد محسنی فر