صندوق بازنشستگی فولاد

به پایگاه اطلاع رسانی و خدمات الکترونیک موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد خوش آمدید

برقراری تماس با صندوق فـولاد
021-87310000

مهمترین اخبار صندوق بازنشستگی فولاد :

معرفی مدیران

معرفی مدیران بازنشستگی کارکنان فولاد

سید حجت کاظمی سید حجت کاظمی
سید حجت کاظمی

مدیرعامل

سید محمد موسوی سید محمد موسوی
سید محمد موسوی

مدیرکل حوزه مدیرعامل

پیمان نوشادی پیمان نوشادی
پیمان نوشادی

معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی

یدالله راشدی یدالله راشدی
یدالله راشدی

معاون توسعه مدیریت و منابع

محمد ابراهیمی محمد ابراهیمی
محمد ابراهیمی

معاون فنی و عملیات بیمه‌ای

محمدجواد داعیان محمدجواد داعیان
محمدجواد داعیان

مدیرکل دفتر مرکزی حراست

شاپور نظرپور شاپور نظرپور
شاپور نظرپور

مدیر دفتر امور حقوقی و قراردادها

علیرضا جوقه دوست علیرضا جوقه دوست
علیرضا جوقه دوست

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

معصومه صفائیان معصومه صفائیان
معصومه صفائیان

مدیر امور فنی و بازنشستگان

شهین شجاعی شهین شجاعی
شهین شجاعی

مدیر امور سلامت، درمان و رفاه اجتماعی

الهام ستارپور الهام ستارپور
الهام ستارپور

مدیر امور مالی

حجت الله شاهون‌وند حجت الله شاهون‌وند
حجت الله شاهون‌وند

مدیر معماری سازمان و فناوری اطلاعات

محمد صدیقی محمد صدیقی
محمد صدیقی

مدیر سرمایه انسانی

شهروز پرورش شهروز پرورش
شهروز پرورش

مدیر دفتر برنامه‌ریزی و سامانه‌های اطلاعاتی