صندوق بازنشستگی فولاد

به پایگاه اطلاع رسانی و خدمات الکترونیک موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد خوش آمدید

برقراری تماس با صندوق فـولاد
021-87310000

مهمترین اخبار صندوق بازنشستگی فولاد :

معرفی هیئت مدیره

معرفی هیئت مدیره بازنشستگی کارکنان فولاد

مرتضی محمدی لندی مرتضی محمدی لندی
مرتضی محمدی لندی

عضو هیئت مدیره

ناصر شریفی ناصر شریفی
ناصر شریفی

عضو هیئت مدیره

ذوالفقار زمان ذوالفقار زمان
ذوالفقار زمان

عضو هیئت مدیره

صادق سلیمی صادق سلیمی
صادق سلیمی

عضو هیئت مدیره