صندوق بازنشستگی فولاد

به پایگاه اطلاع رسانی و خدمات الکترونیک موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد خوش آمدید

برقراری تماس با صندوق فـولاد
021-87310000

مهمترین اخبار صندوق بازنشستگی فولاد :

گزارش تصویری سیاه‌پوشی ماه محرم در صندوق بازنشستگی فولاد

گزارش تصویری سیاه‌پوشی ماه محرم در صندوق بازنشستگی فولاد گزارش تصویری سیاه‌پوشی ماه محرم در صندوق بازنشستگی فولاد
فوری
گزارش تصویری سیاه‌پوشی ماه محرم در صندوق بازنشستگی فولاد گزارش تصویری سیاه‌پوشی ماه محرم در صندوق بازنشستگی فولاد
فوری
گزارش تصویری سیاه‌پوشی ماه محرم در صندوق بازنشستگی فولاد گزارش تصویری سیاه‌پوشی ماه محرم در صندوق بازنشستگی فولاد
فوری
گزارش تصویری سیاه‌پوشی ماه محرم در صندوق بازنشستگی فولاد گزارش تصویری سیاه‌پوشی ماه محرم در صندوق بازنشستگی فولاد
فوری
گزارش تصویری سیاه‌پوشی ماه محرم در صندوق بازنشستگی فولاد گزارش تصویری سیاه‌پوشی ماه محرم در صندوق بازنشستگی فولاد
فوری
گزارش تصویری سیاه‌پوشی ماه محرم در صندوق بازنشستگی فولاد گزارش تصویری سیاه‌پوشی ماه محرم در صندوق بازنشستگی فولاد
فوری
گزارش تصویری سیاه‌پوشی ماه محرم در صندوق بازنشستگی فولاد گزارش تصویری سیاه‌پوشی ماه محرم در صندوق بازنشستگی فولاد
فوری
گزارش تصویری سیاه‌پوشی ماه محرم در صندوق بازنشستگی فولاد گزارش تصویری سیاه‌پوشی ماه محرم در صندوق بازنشستگی فولاد
فوری
گزارش تصویری سیاه‌پوشی ماه محرم در صندوق بازنشستگی فولاد گزارش تصویری سیاه‌پوشی ماه محرم در صندوق بازنشستگی فولاد
گزارش تصویری سیاه‌پوشی ماه محرم در صندوق بازنشستگی فولاد گزارش تصویری سیاه‌پوشی ماه محرم در صندوق بازنشستگی فولاد
گزارش تصویری سیاه‌پوشی ماه محرم در صندوق بازنشستگی فولاد گزارش تصویری سیاه‌پوشی ماه محرم در صندوق بازنشستگی فولاد
گزارش تصویری سیاه‌پوشی ماه محرم در صندوق بازنشستگی فولاد گزارش تصویری سیاه‌پوشی ماه محرم در صندوق بازنشستگی فولاد
گزارش تصویری سیاه‌پوشی ماه محرم در صندوق بازنشستگی فولاد گزارش تصویری سیاه‌پوشی ماه محرم در صندوق بازنشستگی فولاد
گزارش تصویری سیاه‌پوشی ماه محرم در صندوق بازنشستگی فولاد گزارش تصویری سیاه‌پوشی ماه محرم در صندوق بازنشستگی فولاد
گزارش تصویری سیاه‌پوشی ماه محرم در صندوق بازنشستگی فولاد گزارش تصویری سیاه‌پوشی ماه محرم در صندوق بازنشستگی فولاد
گزارش تصویری سیاه‌پوشی ماه محرم در صندوق بازنشستگی فولاد گزارش تصویری سیاه‌پوشی ماه محرم در صندوق بازنشستگی فولاد
سید اسماعیل پورحاتم سید اسماعیل پورحاتم
نویسنده سید اسماعیل پورحاتم
دسته بندی صندوق
زمان انتشار 06:07    17 . تیر . 1403

به مناسبت ماه محرم و ایام عزاداری سالار شهیدان امام حسین (علیه السلام) سیاه‌پوشی طبقات و بخش‌های ساختمان مرکزی صندوق بازنشستگی فولاد و نمازخانه صندوق انجام شد.

ورود به سامانه
دیدگاه مخاطبین

بازدید مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد از شرکت زغالسنگ البرز شرقی

Generated with Avocode. Shape 18 copy
کاربر مهمان دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید
Shape 491 copy 2 Shape 491 copy Shape 491