خانه » خدمات مستمری بگیران » به قلم پیشکسوتان

به قلم پیشکسوتان

ارتباط موثر با بازنشستگان عزیز صنعت فولاد یکی از راهبرد ها و اهداف اصلی صندوق بازنشستگی فولاد می باشد.
استفاده از تجربیات ارزنده ایشان منبع قابل اعتمادی است که می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات صنعت فولاد باشد. بدین منظور اطلاع رسانی مطالب و مقالات و دانش بازنشستگان در دستور کار صندوق قرار دارند.
تمام بازنشستگان محترم می توانند مقالات و مطالب خود را به آدرس صندوق – دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات ارسال نمایند.
همچنین بزودی نحوه دریافت از طریق سایت نیز اطلاع رسانی خواهد شد

theme