خانه » خدمات مستمری بگیران » اطلاعات پزشکان

اطلاعات پزشکان

 

بافق

نام و

نام خانوادگی

تخصص

آدرس

دکتر ابوالقاسم رستگار

فوق چشم پزشک

کوچه برخوردار

دکتر میر آتشی

فوق چشم پزشک

خیابان ایرانشهر

دکتر شجاع

فوق چشم پزشک

خیابان کاشانی

رویروی زایشگاه

بهمن

دکتر محمد عبدلی

چشم پزشک

کوچه برخوردار

دکتر عباس ناظمیان

چشم پزشک

کوچه برخوردار

دکتر محمدتقی شاکری

چشم پزشک

کوچه برخوردار

دکتر جلال فلاح تفتی

چشم پزشک

بلوار طالقانی

ساختمان ابن سینا

دکتر علی شهباز

چشم پزشک

بلوار طالقانی

دکتر فرشته گلشن

چشم پزشک

بلوار طالقانی

دکتر محمد حسن اسلامی

مغز و اعصاب

کوچه برخوردار

دکتر محمد علی حکیمی

مغز و اعصاب

کوچه برخوردار

دکتر ابولقاسم رحیمدل

مغز و اعصاب

چهارراه مهدیه

دکتر پریسا آیت اللهی

مغز و اعصاب

بلوار منتظر قائم

دکتر حسین صبا

اعصاب و روان

کوچه برخوردار

دکتر محمدعلی حرازی

اعصاب و روان

خیابان کاشانی

روبروی مجیبیان

دکتر فاطمه حسینی

اعصاب و روان

درمانگاه افشار

دکتر علی اکبر توکلی

اعصاب و روان

کوچه برخوردار

دکتر عباس میروکیلی

گوش و حلق و بینی

کوچه برخوردار

دکتر محمدرضا فاتحی

گوش و حلق و بینی

خیابان دهم فروردین

دکتر مجددالدین میرزرگر

گوش و حلق و بینی

بلوار موسی بن جعفر

کوچه جنب فروشگاه

رفاه

دکتر محمدرضا برادران فر

گوش و حلق و بینی

خ کاشانی

روبروی درمانگاه

بهمن

دکتر سیدعلی موسوی

گوش و حلق و بینی

پشت بیمارستان

مجیبیان

دکتر حاجی میرزا

گوش و حلق و بینی

بلوار طالقانی

کوچه ساختمان

پزشکان

دکتر مهرداد شکیبا

فوق اطفال

خ کاشانی

کوچه کلانتری ۱۱

دکتر حسینعلی ناظمیان

اطفال

کوچه برخوردار

دکتر جمال عظیمی

اطفال

کوچه برخوردار

دکتر کاظم برخورداری

اطفال

خ کاشانی

روبروی مخابرات

دکتر منیره شمس خرمی

اطفال

بلوار طالقانی

ساختمان پزشکان

رازی

دکتر محمد داوودی

اطفال

کوچه برخوردار

دکتر محمدعلی شهاب

اطفال

کوچه برخوردار

دکتر حبیب نیکوکار

اطفال

خیابان دهم فروردین

دکتر آذر ربیعی

اطفال

بلوار طالقانی

رویروی

داروخانه افضل

دکتر مسعود رحیمیان

فوق ریه

خیابان مطهری

دکتر حسین سلیمانی

فوق روماتولوژ

بلوار طالقانی

کوچه ساختمان

پزشکان رازی

دکتر قاسمی راد

عفونی

بلوار طالقانی

کوچه

آزمایشگاه سینا

دکتر محمد کریمی

داخلی

کوچه برخوردار

دکتر احمد فربد

داخلی

میدان باهنر

دکتر ضیاء بوترابی

داخلی

خیابان کاشانی

دکتر محمد صالحی

داخلی

بلوار بسیج

دکتر احمد صنعتی

داخلی

خیابان کاشانی

روبروی بیمارستان

مجیبیان

دکتر مهدی کافی

داخلی

خیابان کاشانی

روبروی مخابرات

دکتر مریم توکلی

داخلی

بلوار طالقانی

کوچه بانک ملت

دکتر سجادی

داخلی

بلوار طالقانی

کوچه آزمایشگاه سینا

دکتر رویا قمی

داخلی

بلوار طالقانی

کوچه جنب

آزمایشگاه مرکزی

دکتر احمد حائریان

جراح لثه

بلوار طالقانی

ساختمان رازی

دکتر بیطرف

دندانپزشک

صفائیه

دکتر عباس حیدری پور

دندانپزشک

خیابان مسکن

دکتر لیلی حجت

دندانپزشک

صفائیه

دکتر شهره نامدار

دندانپزشک

صفائیه

دکتر رضا ناظمیان

دندانپزشک

صفائیه

دکتر عاقلی نژاد

دندانپزشک

خیابان دهم فروردین

دکتر کدخدازاده

دندانپزشک

بلوار شهید صدوقی

دکتر محمد زمانی

دندانپزشک

شهرک رزمندگان

دکتر محمد حسین زارع پور

دندانپزشک

بافق خ وحشی بافقی

دکتر مریم کوچکی نژاد

دندانپزشک

بافق خ وحشی بافقی

دکتر عباس جوهری

دندانپزشک

بافق میدان امام زاده عبدالله

دکتر نجمه ناظمی نارگانی

دندانپزشک

بافق خ وحشی بافقی

دکتر مریم نغنائیان

دندانپزشک

بافق خ وحشی بافقی

دکتر زهراحیدری دهویی

دندانپزشک

بافق خ وحشی بافقی

دکتر محمد حسن فرزادگان

پزشک عمومی

بافق خ وحشی بافقی

دکتر محمد رضا آیت اللهی

پزشک عمومی

بافق خ وحشی بافقی

دکتر امیر رنجبر

پزشک عمومی

بافق میدان

امام زاده عبدالله

دکتر محمد جواد مهدیزاده

پزشک عمومی

بافق خ وحشی بافقی

دکترمحسن خوشگذران

پزشک عمومی

دکتر محمد حیدری

پزشک عمومی

بافق خ وحشی بافقی

دکتر حکیمه زعیمیان

پزشک عمومی

بافق میدان

امام زاده عبدالله

دکتر طیبه محمدی نیا

پزشک عمومی

بافق میدان

امام زاده عبدالله

دکتر هدی مرتاض

زنان و زایمان

کوچه برخوردار

دکتر فروزنده علوی

زنان و زایمان

کوچه برخوردار

دکتر محمد ناظمیان

زنان و زایمان

کوچه حنا

دکتر افسرالسادات طباطبایی

زنان و زایمان

خیابان کاشانی

کوچه کلانتری ۱۱

دکتر لیدا نیکوکار

زنان و زایمان

خیابان دهم فروردین

دکتر طاهره اخوان کرباسی

زنان و زایمان

صفائیه

کوچه نرسیده به

فلکه اطلسی

دکتر بهادرزاده

زنان و زایمان

بلوار طالقانی

نبش کوچه شهید

هدایتی

دکتر محمود امامی

فوق قلب

درمانگاه

بیمارستان افشار

دکتر سیدمحمود صدر

قلب و عروق

درمانگاه

بیمارستان سیدالشهدا

دکتر مهدی لطیف

قلب و عروق

خیابان کاشانی

روبروی

درمانگاه بهمن

دکتر عباس اندیشمند

قلب و عروق

میدان باهنر

ساختمان پزشکان

دکتر سینا رافت

قلب و عروق

بلوار طالقانی

دکتر سلمان روغنی

فوق گوارش

بلوار منتظر قائم

دکتر محسن آخوندی

فوق گوارش

بلوار طالقانی

روبروی داروخانه افضل

دکتر امیر بیگی

فوق گوارش

خ کاشانی

کوچه جنب

مخابرات مفتح

دکتر رسول زادگان

فوق کلیه

خیابان شهید صدوقی

پل نواب

دکتر امیر حیدری

کلیه و مجاری ادرار

خ کاشانی

دکتر ولی ا… دهقان

کلیه و مجاری ادرار

کوچه برخوردار

دکتر سراج الدین وحیدی

کلیه و مجاری ادرار

بلوار طالقانی

دکتر اخوان تفتی

کلیه و مجاری ادرار

بلوار طالقانی

کوچه جنب

داروخانه افضل

دکتر محمدتقی نوربالا

پوست

کوچه برخوردار

دکتر علی اکبر اکابری

پوست

کوچه برخوردار

دکتر نصرت پورسینا

پوست

ساختمان

پزشکان رازی

دکتر محمد شاهی

پوست

خیابان فرخی

روبروی

بیمارستان فرخی

دکتر جلیل زارع

ارتوپد

خ کاشانی

روبروی

بیمارستان مجیبیان

دکتر سیدجلیل ابریشم

ارتوپد

چهارراه مهدیه

دکتر محمدرضا کریمی

ارتوپد

کوچه برخوردار

دکتر بابک صابری

ارتوپد

خیابان کاشانی

پشت بیمارستان مجیبیان

دکتر موسوی بیوکی

فوق جراحی اطفال

مرکز جراحی ابن سینا

دکتر حاجب مرتاض

جراح عمومی

کوچه برخوردار

دکتر سید علی طیبی

جراح عمومی

کوچه برخوردار

دکتر علی اکبر سالاری

جراح عمومی

بلوار طالقانی

ساختمان پزشکان

ابن سینا

دکتر عباس مدیر

جراح عمومی

کوچه برخوردار

دکتر سعید ایزدی

جراح عمومی

درمانگاه بیمارستان مجیبیان

دکتر میرغنی زاده

جراح عمومی

بلوار طالقانی

کوچه جنب داروخانه افضل

دکتر سعید کارگر

جراح عمومی

بلوار طالقانی

ساختمان پزشکان رازی

دکتر شیر یزدی

جراح عمومی

خیابان فرخی

روبروی بیمارستان فرخی

دکتر هادی سالاری

پزشکی هسته ای

بلوار طالقانی

اول کوچه حنا

خانم دکتر ساریخانی

پزشک عمومی

صفائیه شهرک سماء

بلوار جوان-ک ۳

دکتر مرشدی زاده

پزشک عمومی

بلوار دهه فجر

دکتر خواجه زاده

پزشک عمومی

خیابان خرمشهر

دکتر محمد رضائی

پزشک عمومی

خیابان خرمشهر

دکتر تقی تقوایی

پزشک عمومی

خیابان خرمشهر

دکتر حسین شایق

پزشک عمومی

خیابان خرمشهر

دکتر رضا والاگهر

پزشک عمومی

بلوار شهید صدوقی

دکتر علیرضا مصدق

پزشک عمومی

بلوار دهه فجر

دکتر فاطمه قربانی

دندانپزشک

خیابان پاسداران

دکتر احمد بهزادی

دندانپزشک

بلوار طالقانی

دکتر مریم تفکری

دندانپزشک

خیابان کاشانی

دکتر مهدیه مسلمان

دندانپزشک

خیابان کاشانی

دکتر زهرا حیدری پور

دندانپزشک

بلوار دهه فجر

دکتر دانش اردکانی

دندانپزشک

صفائیه

دکتر لیلا اکبریان

دندانپزشک

کاشانی

کوچه جنب پمپ بنزین

دکتر لیلا کریمی

دندانپزشک

خیابان ۱۷ شهریور

جنب هتل اطلس

دکتر وحیده السادات تراب زاده

زنان و زایمان

بافق خ وحشی بافقی

دکتر فاطمه زعیمیان

متخصص اطفال

بافق میدان امام زاده عبدالله

دکتر شهاب رحیم پور

داخلی

بافق خ وحشی بافقی

دکتر سید محمود میر ترابی

داخلی

بافق خ وحشی بافقی

دکتر احمد توانا

جراح عمومی

بافق خ وحشی بافقی

دکتر حسین عرب شیبانی

متخصص قلب

بافق خ وحشی بافقی

دکتر احمد رضا خلیلیان

متخصص چشم

بافق خ وحشی بافقی

حسن قاسمی زاده

فیزیوتراپی حضرت سید الشهداء

بافق خ وحشی بافقی

سید احسان سلیمانی

فیزیوتراپی امام رضا (ع)

بافق خ وحشی بافقی

علیرضا رنجبر

فیزیوتراپی حضرت ولی عصر

بافق خ وحشی بافقی

دکتر سعید توانا

سونوگرافی و رادیولوژی

بافق خ وحشی بافقی

 

کرمان

 

پزشک طرف قرارداد

تخصص مربوطه

آدرس

دكتر ابراهيم سعيدي

متخصص جراح عمومي

خيابان استقلال – ساختمان پزشكان حكيم

دكتر ابوالحسن صالحي

پزشك عمومي

ماهان

دكتر ابوالقاسم هاشمي امام زاده

متخصص چشم

خيابان ناصريه – بيمارستان خداداد مهرابي

دكتر ابوذر تقي زاده

پزشك عمومي

بافت

دكتر احمد دهقاني

پزشك عمومي

شهرك مطهري- خيابان دانش

دكتر احمدرضا ذبيحي

متخصص داخلي مغز و اعصاب

چهارراه طهماسب آباد روبروي كرمان درمان

دكتر اسحاق نژادسامي

پزشك عمومي

خ دستغيب – چهارراه موزاييك سازي

دكتر اعظم خيرمند پاريزي

متخصص گوش، حلق و بيني

اول بلوار جهاد – ساختمان پزشكان مادر

دكتر امير خسرو قاسمي نژاد

متخصص چشم

خيابان عباس صباحي – ساختمان پزشكان مهر

دكتر امير عزتي

متخصص بيماريهاي عفوني

سيرجان

دكتر امير متوسلي

پزشك عمومي

پانصد دستگاه- كوچه شهريار ۴

دكتر امين افشاري مقدم

متخصص كليه و مجاري ادراري

زابل

دكتر باقر بحريني

متخصص گوش، حلق و بيني

خيابان استقلال- مجتمع پزشكان استقلال

دكتر بهجت كلانتري

فوق تخصص آنكولوژي

پارك نشاط- ساختمان پارك كلينيك

دكتر بهرام پورسيدي

متخصص جراح عمومي

چهارراه طهماسب آباد- ساختمان زكريا

دكتر بهروز قديري

متخصص چشم

خيابان شريعتي- عباس صباحي- ساختمان صبا

دكتر بهزاد عظيم زاده

متخصص قلب

خ ابوحامد– بيمارستان مهرگان

دكتر بيژن معتمدي

پزشك عمومي

بلوار جهاد- نبش كوچه ۲۳ واحد ۳

دكتر جلال بني ميبدي

متخصص داخلي

بم

دكتر جمشيد اسماعيل زاده

متخصص گوش، حلق و بيني

ابتداي جهاد – كوچه جيحون

دكتر جهانگير تاج الديني

متخصص قلب

پارك نشاط- ساختمان پزشكان پارك كلينيك

دكتر حسن اشرف پور

متخصص قلب و عروق

بافت

دكتر حسن كاظم زاده

پزشك عمومي

پابدانا – طغرالجرد

دكتر حسين اباذري

متخصص قلب

چهارراه طهماسب آباد- ساختمان رازي

دكتر حسين پايه داراردكاني

متخصص گوش و حلق و بيني

زابل

دكتر حسين پورمعصومي

متخصص بيماري هاي عفوني

زابل

دكتر حسين جزيني زاده

دندانپزشك عمومي

بم

دكتر حسين دولت

پزشك عمومي

زرند- ميدان امام- جنب داروخانه شفا

دكتر حسينعلي ابراهيمي

متخصص داخلي مغز و اعصاب

خيابان استقلال- كوچه ساختمان پزشكان

دكتر حليمه عارفي

متخصص داخلي

زابل

دكتر حميد زينلي نژاد

متخصص جراح عمومي

ميدان باغملي

دكتر حميدرضا برخورداري

متخصص چشم

زابل

دكتر حميدرضا متولي زاده

پزشك عمومي

خيابان آزادگان – جنب داروخانه ساريجاني

دكتر خسرو جامه بزرگي

متخصص مغز و اعصاب

زابل

دكتر رحمدل افشارمنش

متخصص عفوني

جيرفت

دكتر رستم يزداني

فوق تخصص ريه

چهارراه طهماسب آباد- ساختمان زكريا

دكتر رضا رحماني راوري

پزشك عمومي

راور

دكتر روح الله افشارپور

پزشك عمومي

بزرگراه امام- پل هوايي ابوذر- جنب داروخانه امين

دكتر روح اله داوود آبادي

متخصص قلب و عروق

زابل

دكتر زهرا سپهري

متخصص داخلي

زابل

دكتر زهرا صالحي

پزشك عمومي

ميدان باغ ملي

دكتر زهره محمودي

متخصص قلب و عروق

زابل

دكتر سعيده سلطان زاده

متخصص اورتوپدی

چهارراه طهماسب آباد- ساختمان خاتم الانبياء

دكتر سكينه ابراهيمي

پزشك معتمد

زرند- روبروي بازار

دكتر سلمان جباري نژاد

متخصص چشم

بلوار جمهوري- ساختمان ميلاد

دكتر سوسن شفيعي

متخصص زنان

خيابان جهاد- ساختمان پزشكان مادر

دكتر سيدجلال الدين جلالي

متخصص چشم

چهارراه طهماسب آباد- ساختمان خاتم الانبياء

دكتر سيده معصومه حسيني

دندانپزشك عمومي

كوهبنان

دكتر سيمين دخت حبيب زاده

فوق تخصص كليه

چهارراه طهماسب آباد- ساختمان خاتم الانبياء

دكتر صلاح الدين لهسائي

فوق تخصص گوارش

خيابان استقلال- كوچه ساختمان پزشكان

دكتر عباس شهركي

دندانپزشك عمومي

زابل

دكتر عباس ضياالديني

دندانپزشك عمومي

زرند- ميدان امام

دكتر عطيه عبادي

متخصص پوست

زابل

دكتر علي ابراهيمي نژاد

جراح مغز و اعصاب

ابتداي بلوار جهاد – كوچه شماره ۳

دكتر علي اكبر آب روش

متخصص داخلي

زرند- ميدان امام- جنب بازار

دكتر علي اكبر نبوي زاده

متخصص كليه و مجاري ادراري

خيابان ابوحامد- بيمارستان مهرگان

دكتر علي امين صدر آبادي

پزشك عمومي

اختيار آباد – خيابان امام خميني

دكتر علي خردمند

متخصص اعصاب و روان

زرند- خيابان امام- ساختمان پزشكان سينا

دكتر علي رادفر

متخصص بيماريهاي عفوني

بم

دكتر علي سالاري

پزشك عمومي

رابر

دكتر علي سامزاده

متخصص داخلی

پارك نشاط- ساختمان پارك كلينيك

دكتر علي صديقي

پزشك عمومي و پزشك معتمد

بم

دكتر علي مقدمي

متخصص جراح عمومي

چهارراه طهماسب آباد – ساختمان مادر

دكتر علي نعمتي

فوق تخصص آنكولوژي

خيابان عباس صباحي- ساختمان صبا

دكتر عليرضا اسدي

متخصص طب فيزيكي و توانبخشي

چهارراه طهماسب آباد- ساختمان زكريا

دكتر عليرضا پورابراهيمي

متخصص مغز و اعصاب

سيرجان

دكتر عليرضا جعفري

دندانپزشك عمومي

ميدان باغملي – ساختمان انصار الرسول

دكتر غلامرضا جهانشاهي

روانپزشك

سيرجان

دكتر غلامرضا يوسف زاده

فوق تخصص غدد

چهارراه طهماسب آباد- ساختمان زكريا

دكتر فاطمه سادات صدر

متخصص جراح عمومي

زابل

دكتر فاطمه ميمندي نيا

متخصص داخلي مغز و اعصاب

چهارراه طهماسب آباد- ساختمان خاتم الانبياء

دكتر فخرالدين سرحدي

دندانپزشك عمومي

جيرفت

دكتر فرزاد ناظم پوروزيري

پزشك عمومي

بم

دكتر فرهاد اسدي

فوق تخصص قلب

چهارراه طهماسب آباد – ساختمان خاتم الانبياء

دكتر فروغ فرقاني

متخصص زنان و زايمان

زابل

دكتر فلور هرسيچ

متخصص گوش و حلق و بيني

سيرجان

دكتر قاسم شمسي

متخصص داخلي

جيرفت

دكتر كيخسرو مهرباني

پزشك عمومي

خ شريعتي- روبروي قدمگاه

دكتر گودرز مهرباني

پزشك عمومي

رابر

دكتر ماريه عارفي

پزشك عمومي

زابل

دكتر ماشااله شهابي نژاد

پزشك عمومي

بافت

دكتر محسن حيدري

متخصص اعصاب و روان

زابل

دكتر محسن شرفي

مختصص كليه

بافت

دكتر محسن طالبيان

پزشک عمومی

بردسير

دكتر محمد برفه اي

متخصص چشم

سيرجان

دكتر محمد پندار

پزشك عمومي

خ فيروز آباد – نبش كوچه بهشت

دكتر محمد تولائي

متخصص اعصاب و روان

جيرفت

دكتر محمد حيدري

پزشك عمومي

بردسير

دكتر محمد خالقي

پزشك عمومي

خ شريعتي- روبروي كوچه باغ لله

دكتر محمد فرج پور

متخصص اعصاب و روان

چهارراه طهماسب آباد

دكتر محمد منصوري

دندانپزشك عمومي

زرند- خيابان فلسطين- جنب تالار شهر

دكتر محمدجواد زاهدي

فوق تخصص گوارش

خيابان ابوحامد- بيمارستان مهرگان

دكتر محمدحسن دهقاني فيروزآبادي

متخصص كليه

چهارراه طهماسب آباد- ساختمان خاتم الانبياء

دكتر محمدحسين گذشتي

فوق تخصص غدد

اول بلوار جهاد- ساختمان ثامن الحجج

دكتر محمدرضا بيرجندي

پزشك عمومي و پزشك معتمد

جيرفت

دكتر محمدرضا رفعتي

متخصص داخلي

سيرجان

دكتر محمدرضا صمصامي

متخصص اعصاب و روان

چهارراه طهماسب آباد- بعد ازسينماكوچه بهادر

دكتر محمدعلي اسعدپور

دندانپزشك عمومي

بلوار جمهوري – ساختمان پزشكان ميلاد- روبروي تالار گلها

دكتر محمدعلي پورحبيبي

پزشك عمومي

زرند- ميدان امام- ساختمان پزشكان

دكتر محمدعلي پيشگوئي

پزشك عمومي و پزشك معتمد

راور

دكتر محمدعلي رسولي

پزشك عمومي

الغدير- شهرك هوانيروز

دكتر محمود دريجاني

متخصص گوش و حلق و بيني

بم

دكتر مرضيه ابراهيميان

پزشك عمومي

زابل

دكتر مريم جغتائي

متخصص داخلي

بم

دكتر مسعود اميني

متخصص بيماريهاي عفوني

خيابان جهاد – كوچه شماره ۳

دكتر مسعود ديلمي

جراح قلب

پارك نشاط- ساختمان پارك كلينيك

دكتر مسعود عباسلو

متخصص قلب و عروق

سيرجان

دكتر مصطفي عرب يعقوبي

پزشك عمومي

زابل

دكتر مظفر حيدريان

دندانپزشك عمومي

بافت

دكتر مهدي حياتبخش

متخصص داخلی

چهارراه طهماسب آباد ساختمان پزشكان متخصص

دكتر مهدي عليزاده

متخصص داخلي

زرند- خيابان امام- ساختمان پزشكان سينا

دكتر مهدي كريمي

متخصص قلب

بم

دكتر مهدي ملك زاده

متخصص چشم

ميدان باغ ملي- ساختمان پزشكان دي

دكتر مهدي وثوقي رهبري

متخصص ارتوپدي

سيرجان

دكتر مهديه جم ملك

پزشك عمومي

رابر

دكتر مهناز ابراهيمي

پزشك عمومي

خيابان جهاد – بين كوچه ۵۸ – ۶۰

دكتر مهين نامجو

متخصص داخلي

بافت

دكتر ميترا ثمره فكري

فوق تخصص ريه

اول بلوار جهاد- ساختمان ثامن الحجج

دكتر ميرهادي موسوي

فوق تخصص گوارش

زابل

دكتر ناصر شهابي

متخصص بيماريهاي عفوني

چهارراه خواجو – روبروي زمين فوتبال

دكتر نسرين مير

متخصص ارتوپدي

زابل

دكتر نسرين نصيري مقدم

پزشك عمومي

بافت

دكتر نوح افشار

متخصص اعصاب و روان

بم

دكتر هنگامه كريم الديني

پزشك عمومي

سيرجان

دكتر وحيد معاضد

فوق تخصص آنكولوژي

خيابان فردوسي – ساختمان پزشكان آراد

دكتر یاسر پيشگوئي

پزشك عمومي

راور

دكترالهام خالوئي پور

فيزيوتراپيست

بافت

دکتر خدابخش اوجان

پزشک عمومی

چترود

دکتر رحمت اله رضوی

پزشک عمومی و پزشک معتمد

سیرجان

دکتر سکینه ابراهیمی

پزشک عمومی

زرند- ميدان امام- جنب داروخانه شفا

دکتر عصمت رضاپور

پزشک عمومی و پزشک معتمد

بافت

دکتر علی اکبر محمدقاسمی

دندانپزشك عمومي

زابل

دکتر علیرضا گمرکی

پزشک عمومی و پزشک معتمد

زابل

دکتر محمدابراهیم محمدپور

پزشک عمومی

بم

دکتر نونا کامبین

پزشك عمومي

ماهان

دکتر ولی محمد منصوری بهمنی

پزشک عمومی

جیرفت

 

theme