دکتر محمدرضا پورابراهیمی در نشست بررسی مشکلات شرکت ذغالسنگ کرمان با اشاره به جلسه چندماه گذشته مسئولان زغالسنگ کشور در کمیسیون اقتصادی گفت: شرکت ذوب‌آهن اصفهان مکلف است افزایش قیمت زغال را براساس مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال کند.
وی به نامه اخیر وزارت صنعت معدت و تجارت به شرکت ذوب‌آهن اشاره کرد و ادامه داد: براساس این نامه از ابتدای سال ۹۵ قیمت هرتن ذغالسنگ از ۳۶۰هزار تومان به ۴۵۰هزار تومان افزایش خواهد یافت و شرکت ذوب‌آهن مکلف است طی چند روز آینده قرارداد خود را با شرکت‌های ذغالسنگ کشور اجرائی و عملیاتی کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به وضعیت معوقات حقوق و دستمزد کارگران شرکت‌های ذغال‌سنگ اشاره کرد و گفت: متوسط حقوق کارگران علی‌رغم سختی کار فراوان در این شرکت‌ها حدود یک میلیون تومان است و ۳ماه پرداخت نشده و این برای ما قابل قبول نخواهد بود.
در ادامه این جلسه دکتر پورابراهیمی ضمن برقراری ارتباط تلفنی با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، وی را در جریان موضوع قرار داد و دکتر ربیعی موافقت کرد که حداکثر ظرف یک هفته آینده مطالبات شرکت‌های ذغالی از ذوب‌آهن پرداخت شود.
دکتر پورابراهیمی در انتهای جلسه گفت: درصورتی که اقدامات لازم توسط شرکت ذوب‌آهن اصفهان که سهامدار عمده و اصلی آن وزارت رفاه و تامین اجتماعی می‌باشد، انجام نشود، سوال از وزیر مربوطه به دلیل عدم پرداخت تعهدات این شرکت در هفته آینده به هیات رئیسه ارائه خواهم نمود.